2.1. Valors formals: es tracta de veure la capacitat de l’alumne d’analitzar el llenguatge audiovisual que s’ha utilitzat en la creació de les imatges.
Estem davant de dues imatges que pertanyen al camp de la publicitat i que per tant obeeixen a les regles bàsiques de la construcció del missatge publicitari: els protagonistes són els envasos de dues begudes, mostrades de manera radicalment diferent, tot i que el disseny formal dels anuncis respon a trets similars: preponderància de la imatge, verticalitat i gairebé absència de text al marge del propi nom de la marca, que en la imatge A està centrada i en la imatge B està situada a la capçalera de la fotografia.

Estètics: es tracta de valorar la capacitar de l’alumne per captar l’expressivitat de les imatges que analitza.
  • La imatge A recorre a un disseny gràfic que utilitza la textura de l’aigua per recrear la silueta d’un biberó. Al voltant de la silueta l’autor a inclòs diverses bombolles d’aigua per reforçar la idea de que el propi biberó és només una bombolla d’aigua sense cap artifici ni afegit, excepte la pròpia etiqueta de la marca. L’objecte i el fons que l’emmarquen estan dominats per una gamma cromàtica freda que va del blanc al blau cel, fins al blau marí de la marca anunciant. Els colors imiten la gamma cromàtica de l’aigua en una font.
  • La imatge B recorre al fotomuntatge d’objectes reals presentant una mena de bodegó on l’ampolla del producte anunciat es situa en primer pla i centrada al marge de lectura dret. Destaca cromàticament l’ús exclusiu de la gamma de grisos en tots els objectes, que són més foscos i queden en un segon pla de semipenombra, amb excepció del líquid de color taronja que conté l’ampolla que destaca per sobre de tot, lleugerament reflectit en la bola de billar.
Significat: són els valors connotatius i denotatius de les imatges que analitzen els alumnes. 
  • Respecte a la imatge A estem davant una imatge icònica que vol portar a l’inconscient de l’espectador les sensacions de puresa, frescor i salubritat que tradicionalment s’associen a l’aigua de brollador i que són les més aptes per als nadons.
  • La imatge B vol suggerir un entorn de virilitat associat al consum de la beguda anunciada. Busca un públic masculí que s’identifiqui amb l’ambient nocturn i una activitat lúdica com és el joc del billar. Un moment i una opció d’oci que es lliguen amb el consum d’alcohol, en aquest cas el whisky.

  • Imatge abstracta: representació d’idees, conceptes, pensaments i sentiments sense cap correspondència amb el món real. Són creades per la imaginació i la fantasia de l’autor.
  • Imatge icònica: representació simbòlica de la realitat, la imatge comparteix alguna característica amb el seu referent.
  • Les imatges figuratives realistes són les que representen de manera detallada l’aparença externa dels objectes, els jocs o les persones, imitant els seus trets, proporcions, colors i textures. 

Las imágenes figurativas realistas son aquellas que representan de manera detallada la apariencia externa de los objetos, los lugares o las personas, tratando de imitar sus rasgos, proporciones, colores y texturas.
Por su parte, las imágenes figurativas no realistas representan las características generales de las cosas, haciendo uso de la síntesis de los elementos visuales, su deformación o estilización.
Joomla templates by a4joomla