A- A A+

  • Aquest exemple, com l'anterior, ens mostra l'ús d'una fotografia que sembla no haver estat realitzada per un anunci publicitari, i molt menys per a una marca de rellotges.
  • A diferència d'aquell, aquest anunci (1) presenta una fotografia en gris amb un format quadrat que ocupa des de la vora superior, les dues terceres parts de la pàgina deixant lliure el terç inferior. A la fotografia s'han superposat dos elements: la marca, logotip i eslògan, en l'angle superior dret, i una altra imatge fotogràfica a tot color d'un model de rellotge (producte) que, en la vertical de l'element anterior, retallada i sense fons , fa de pont entre la fotografia i l'espai en blanc que conté el text amb la frase d'un segon eslògan.
Aquest tipus d'anunci, fa ús del color només en la reproducció del model de rellotge. Altres anuncis de la mateixa campanya, ens permeten observar com es manté la mateixa disposició dels quatre elements que l'estructuren, així com comparar a 4, la fotografia principal amb l'original de Peggy Sirota, abans de ser reencuadrada i una altra versió amb els mateixos personatges.

Pel que fa a l'anunci en qüestió, és de suposar que l'ús d'aquesta imatge és igualment circumstancial, és a dir, no és una fotografia presa expressament per anunciar una marca de rellotge, sinó triada de la cartera de l'autora.

  • Hi comprenem un ordre jeràrquic clar, protagonitzat per les dues fotografies (gris i color) a les que el text finalment intenta donar un sentit. Dins de les dues fotografies la major importància per la seva grandària correspon a la que il•lustra l'escena de l'anunci: dues figures masculines juguen una partida de billar. Malgrat la seva reduïda grandària, la reproducció d'un model de rellotge, té un gran valor visual per ser l'única nota de color l'anunci que, a més de significar com a reclam, compleix la funció d'enllaç de les dues zones entre imatge i text.
  • La fotografia principal, ens situa en una sala interior amb dues figures que estan agrupades sobre una taula de billar.
  • La il•luminació de l'escena és bona encara que una mica contrastada a causa de la llum artificial que cau lateralment i des de dalt sobre les figures.
  • Pel modelatge de les formes i el nombre d'ombres llançades (ombres del tac sobre la taula), podem deduir que es tracta de la font de llum produïda per un llum de tres focus col • locada al centre geomètric de la taula. No podem assegurar l'existència d'un altre tipus d'il•luminació complementària de la zenital, encara que sí és notable l'excessiva claredat del perfil en primer terme. El fons roman fosc fent que les figures es funden progressivament amb ell en aquest acollidor ambient interior.
  • El primer terme de la imatge l'ocupa un jove que sembla mirar l'acció que executa la figura del fons. La divisió de terços estableix quatre zones d'interès que repartim per diagonals : 1, el cap de la figura en primer pla que se situa en la confluència de dues línies divisòries dels terços; en l'angle oposat, la mà amb el tac i bola de billar, cap a on ens dirigeix la mirada en diagonal de la primera figura, 3, a l'angle superior esquerre i en segon terme, el cap del segon personatge també es correspon amb un altre encreuament divisori dels terços, la seva mirada ens retorna en vertical cap a la bola en moviment. La segona diagonal, que des de l'angle superior esquerre creua el cap d'aquesta figura, acompanyada per les línies que marquen la vora de la taula i el blanc del segon tac de billar, ens dirigeixen a l'espai buit 4, que ocuparà la segona imatge (el reclam) a color amb el model de rellotge de la marca.
  • L'extrem del tac en 2, s'estableix com a vèrtex d'un triangle visual conformat per la diagonal i altres dos que dirigeixen fins a les divisions terciàries. La mirada del jove, continuada pel tac de billar, marca l'inici d'un recorregut visual oblic fins a 2, des d'aquesta zona, pugem en vertical fins al cap 3 i de nou en diagonal tanquem l'itinerari en aconseguir l'espai 4.  Podríem parlar d'una composició en X generada per triangles.
 

Encara resta per assenyalar la connexió existent entre l'element constituït pel logotip, la marca i la frase "Inicieu la seva pròpia llegenda" que es repeteix a manera d'eslògan en tots els anuncis d'aquesta campanya.

Aquest bloc, sempre ocupa l'angle superior dret de la imatge, en aquest cas, sobreposat al capdavant de la figura principal. Malgrat la seva distanciament amb la imatge del rellotge (6), a sota, és l'intensitat visual del color, el que el connecta a aquest mitjançant una vertical.

Hi ha un altre bloc de text bastant llarg i d'altura tipogràfica desigual, que ocupa la major part de l'espai en blanc compartit amb la meitat de la imatge a color. La proximitat del rellotge i l'àrea de fons blanc comú, estableixen la vinculació entre ambdós propiciant un recorregut en L invertida des de l'element en l'angle superior dret del format (7). El punt constituït per la bola de billar situada gairebé a la vora inferior de la fotografia, i la mirada de la figura del fons, marquen un sentit direccional que també ho connecten a la imatge.


El contingut del text:
"Mai un Patek Philippe és del tot seu. Seu és el plaer de custodiar fins a la següent generació", aporta un significat que no té cap relació amb el representat en la imatge principal, de manera que, en principi, podria qualificar pel que fa a aquesta d'ambigu i parasitari . Relacionant-lo amb la segona imatge (el model de rellotge), aquest text podria entendre com descriptiu i qualificatiu del valor material del mateix (digne de ser llegat en herència), d'on podria deduir-se una segona relació de relleu o simbiosi, atès que tots dos es complementen conformant una unitat significativa, aportant nous significats tant connotatius com denotatius.

En tenir present tot això i fer una lectura connotada de la imatge principal, ja no veuríem només a dos figures jugant al billar sinó l'escena que recull un moment lúdic en la relació pare-fill. Mentre el pare fa la seva jugada segur de si mateix, la mirada una mica absent del fill en primer pla, ens suggereix que està "somiant" amb iniciar la seva pròpia llegenda en posseir algun dia el rellotge "Patek Philippe" del seu pare (que portaria al canell), qui al seu torn ho va heretar del seu. Però es tracta a més, no només del desig de posseir transitòriament una cosa tan valuós, sinó sobretot de gaudir del privilegi d'exercir la seva custòdia fins a poder tornar a llegar-lo. El que es converteix en la funció més plaent per a tots els que tinguin una rellotge així.

L'anunci va dirigit en aquest cas, al gènere masculí, encara que també existeixen campanyes del producte per al femení. Comprèn la presència de diversos estereotip de factura clàssica (pare, fill, família ...) i suggereix vagues emocions purament tradicionals com el regal (dia del pare), herència de béns materials (or, joies) ... etc. Els personatges denoten un nivell cultural mitjà-alt, propi de l'àmbit i grup social de classe acomodada al qual va dirigit el missatge.

Al nostre parer, el grau de significació de les dues imatges és fortament icònic, més gran en la fotografia de color que en la principal monocroma (sípia fosc). La primera podria entendre com monosèmica denotativa (model de rellotge), enfront del caràcter polisèmic i connotatiu de la segona (escena de billar).

La presentació típicament clàssica en aquest tipus d'anuncis, ho fa redundant tot i la originalitat de la fotografia d'autor. El seu grau d'impacte, que entenem com a mitjà, es veu accentuat pel contrast que provoca l'exclusivitat del color localitzat en la fotografia del producte.

Joomla templates by a4joomla