A- A A+

 

Elements formals:
Es tracta de veure la capacitat de l’alumne d’analitzar el llenguatge audiovisual que s’ha utilitzat en la creació de la imatge.
 • Estem davant d’una imatge que pertany al camp de la publicitat i que, per tant, obeeix a les regles bàsiques de la construcció del missatge publicitari: els protagonistes són l’envàs de l’aigua i la dona que simbolitza a la vegada l’aigua i la puresa
 • Hi ha una clara preponderància d’elements iconogràfics, verticalitat i gairebé absència de text, al marge del propi nom de la marca, situat al final del ordre de lectura que seria natural (a l’últim quadrant dret) i l’eslògan de la campanya que està centrat a sobre del tap de l’ampolla, la qual cosa marca un ordre de lectura diferent a l’esperat (de baix a dalt). 

Valors estètics: Es valora la capacitat de l’alumne per captar l’expressivitat de la imatge que analitza.
 • La imatge recorre a un disseny gràfic que utilitza la textura i els colors blaus associats a l’aigua per recrear la imatge visual de la puresa en una dona que flota per sobre d’una ampolla de Solán de Cabras. Al voltant de la silueta l’autor ha inclòs diverses bombolles d’aigua per reforçar l’idea que la dona només és aigua pura sense cap artifici ni afegit. 
 • L’objecte i el fons que l’emmarquen estan dominats per una gamma cromàtica freda que va del blanc al blau cel, fins al blau marí (gairebé negre). Els colors imiten la gamma cromàtica de l’aigua per transmetre que Solán de Cabras és aigua pura.
Valors de significat: Són els valors connotatius i denotatius de les imatges que analitzen els alumnes. 
 • Estem davant una imatge icònica que vol portar a l’inconscient de l’espectador les sensacions de puresa, frescor i salubritat que tradicionalment s’associen a l’aigua de brollador.
 • La dona respon al cànon de bellesa que associaríem a algú estèticament maco i sembla veritablement flotar amb el vestit que porta, i aconsegueix una imatge representativa de la puresa de l’aigua. La gamma de colors volen a la vegada representar la imatge de marca de Solán de Cabres i significar aigua pura, amb la qual cosa s’aconsegueix un cromatisme en concordança amb la marca. A la vegada ens transmet una imatge de sofisticació i elegància que situen la marca a un nivell per sobre en la percepció de qualitat que es vol transmetre respecte a la resta d’aigües del mercat. Solán de Cabras és un producte car, i per tant associa la seva imatge amb el bon gust que s’espera d’un producte destinat a un públic d’alt nivell adquisitiu.

*Imatge icònica: la imatge comparteix algunes característiques amb el seu referent, amb un determinat grau.

*Imatge figurativa realista: Les imatges figuratives realistes són les que representen de manera detallada l’aparença externa dels objectes, els llocs o les persones, tot imitant els seus trets, proporcions, colors i textures.

Es valora positivament qualsevol aportació original de l’alumnat si es prou entenedora com a imatge icònica i com a imatge figurativa realista demanades.


La imatge pertany al gènere de la fotografia publicitària. Aquesta es caracteritza per la seva capacitat de transmetre un concepte al producte que fotografia per promoure l’acció de compra en el consumidor. Entre les seves característiques poden destacar: 

 • Utilització de noves tecnologies en la postproducció;
 • Intenció d’influenciar en el consumidor;
 • Ús de l’estètica en la composició fotogràfica;
 • Recerca de l’originalitat;
 • Recerca de l’impacte visual;
 • Preponderància de la marca;
 • Aparició d’eslògans;
 • Adaptació a finalitats comercials.
Joomla templates by a4joomla